Gallo Family Vineyards

Historie firmy Gallo

Počátek historie rodinné firmy Gallo se datuje do roku 1933, kdy bratři Ernest a Julio Gallo založili vinařství v Modesto v Kalifornii. Od počátku měli bratři rozděleny pravomoci tak, že se Ernesto staral o marketing a obchod, Julio měl pak na starosti výrobu vín. Během druhé světové války začali bratři postupně skupovat jednotlivé vinice a stali se z malých vinařů velkopěstiteli.

Díky Juliovým technickým inovacím a zavedením moderních technologií v šedesátých a sedmdesátých letech se vinařství Gallo postupně stávalo fenoménem amerického vinařství. V období mezi lety 1960 a 1980 se konzumace vína ve Spojených Státech zvýšila více než 6x a nikdo nebyl lépe připraven
než mladá a ambiciózní vinařská firma Gallo. V 80. letech proniklo Gallo i na trh s luxusními víny, kde do té doby kraloval Robert Mondavi.

Díky bohatým zkušenostem se zpracováním vinné révy a novým vinicím se Gallo dočkalo nejvyšších ocenění. Souběžně s tím vznikla divize, která měla víno přiblížit i lidem, kteří jej do té doby nepili. Hlavním úkolem této skupiny byl vývoj hotových nápojů z vína a ovocných šťáv. V 90. letech se díky těmto nápojům stalo Gallo absolutně největší vinařskou firmou v USA a zanedlouho poté i na světě.

Gastronomie v USA

Bylo by chybou domnívat se, že Američané konzumují pouze hamburgery, hranolky nebo americkou variantu pizzy. Díky velikosti a etnickému složení USA zde nalezneme koktejl všech kuchyní světa, které jsou více či méně domestikované. Prvotní vliv na lokální gastronomii měli domorodí Indiáni, kteří se živili
masem a lesními plody. Koloniální vojáci přinesli stravovací návyky z Francie, Anglie a Španělska.

Žádné produkty od výrobce Gallo Family Vineyards nebyly nalezeny....